Benzín technický

Technický benzín slúži na odmasťovanie a čistenie najmä kovových predmetov.

Benzín technický

Späť