Kyselina sírová

Kyseliná sírová sa používa na prípravu elektrolytu do akumulátorov. Pri riedeníí vždy lejeme kyselinu do vody!

Kyselina sírová

Späť