Perchlóretylén

Perchlóretylén je určený na odmasťovanie a čistenie kovových predmetov a na chemické čistenie textílií.

Perchlóretylén

Späť