Toluén lakársky 0,5l

Toluén je určený na riedenie náterových hmôt, lepidiel, asfaltov a lakov.

Toluén lakársky 0,5l

Späť