O nás - Etický kódex

Etický kódex vychádza z hodnôt spoločnosti a vyjadruje naše postoje, podľa ktorých v praxi konáme.

Základné firemné hodnoty:

  • Spoločensky zodpovedné podnikanie

  • Vytváranie hodnoty pre zákazníka

  • Podpora inovácií

  • Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

  • Bezúhonnosť

  • Spokojní zamestnanci = kvalitná produkcia